Bu sayfadaki bilgiler Bartın Üniversitesi Akademik Personel Bilgi Bankası' ndan elde edilmiştir.
Akademik Personel Sayıları ve Yüzdeleri

Yenilik Ne?

Fakülte | YO | MYO | Birim faaliyetlerini ilgili bölümler ve anabilimdallarına (ABD) kadar öğrenebilirsiniz.

Akademik Personel İstatistikleri

Akademik Personele ait bilgilere (Exp.SCI, SSCI ve AHCI kapsamlı yayınları, tezleri, kitapları, vb.) ulaşabilirsiniz.

Sistem Hakkında

Sistem, Akademik Personelin Akademik Personel Bilgi Bankası' na girdiği verileri yorumlayarak çalışmaktadır.

Sistem sürekli geliştirilmektedir.