19 Haziran 2018 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2010 | Tez Konusu: “Safran (Crocus Sativus L.) Bitkisinin Yetiştirilmesi, Veriminin Artırılması ve Ekonomik Analizi ”, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Aynur Özkul Açıkgöz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2010 | Tez Konusu: “Türkiye’de Orman Ürünleri Sanayisinde ISPM-15 Standardına Göre Isıl İşlem Yapan Firmalar Üzerine Bir Araştırma”, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ahmet Karabulut
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2009 | Tez Konusu: “Kayseri İlinde Mobilya Sanayisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi”, Bartın Üniversitesi.
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: A. Abdulkadir Karaduman
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2006 | Tez Konusu: "Camiyanı Karaçamı`nın (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) Bazı Teknolojik Özellikleri ve Kurutma Cetvellerinin Oluşturulması”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Yasin Cihan Döğdü
Diğer Danışman: | Durum: Bitti