15 Kasım 2018 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Bartın Üniversitesi’nin Bartın İli’nin Ekonomik Gelişimine 20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi", "M. Said CEYHAN" "Gül GÜNEY", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 183-207, (2011)
  • "Anayasal İktisat ve Dünyadaki Uygulama", Gül GÜNEY, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1(2), 65-81, (2010)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı Ve Verimlilik Firma Düzeyinde Betimsel Bir Analiz - Use Of Information Communication Technologies And Productivity A Firm Level Descriptive Analysis", "Gül GÜNEY" "Yılmaz KILIÇASLAN", , Uluslararası İktisat Kongresinde (EconWorld 2015), , , (2015)
  • "Bartın Sanayi Sektörünün Mevcut Durum Analizi", "Mehmet İslamoğlu" "Gül GÜNEY", , I. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu, , , (2015)
Devamı »

Projeler

  • 1. Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Firma Performansı
    Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
  • 2. Bartın Üniversitesi nin Bartın daki Konut Kiralarına Etkisi Çözüm Önerileri
    Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
Devamı »