21 Kasım 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

Bilimsel Endeksli Yayın Bilgileri:
  • "Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetici Etik Davranışı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Araştırma", Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU, Kamil ÇELİK, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7, 125-144, (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "EVALUATİNG THE CITIES IN TURKEY ACCORDING TO CONSUMPTION EXPENDITURES", Aslı ÇALIŞ BOYACI, Kamil ÇELİK, Cevriye GENCER, , INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND STATISTICAL METHODS IN APPLIED SCIENCES -(COSTAS 2017)-SAMSUN, , , (2017)
  • "THE EFFECT ON USER SATISFACTION PERCEIVED QUALITY IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM: STRUCTURAL EQUATION MODELİNG WITH R", Kamil ÇELİK, Alptekin SÖKMEN, , International Conference on Quality in Higher Education(ICQH 2017) , , , (2017)
Devamı »