19 Haziran 2018 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "European Ombudsman", İsmail Ceritli, Leyla Çiftçi, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 4, 1-14, (2013)
  • "Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi Çerçevesinde Reformlar: İngiltere Örneği", Salih Çiftçi, Leyla Çürük, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 1, 25-47, (2011)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Bütünleşik Kentsel Gelişme stratejisi ve eylem Planı Çerçevesinde Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Yerel yönetimlerin Rolü", Halil İbrahim Aydınlı, Salih Çiftçi, Nesrin Şentürk, Leyla Çiftçi , , 13th International Educational Tecnology Conference, , , (2013)
  • "Türkiye' de Rant Ve Konut Hakkı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Sisteminin Değerlendirilmesi", Halil İbrahim Aydınlı, Salih Çiftçi, Leyla Çiftçi, Nesrin Şentürk , , Uluslararası 11. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi , , , (2013)
Devamı »

Projeler

  • Kadının Akademik Hayattaki Yeri
    Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »