19 Haziran 2018 | Salı
 

Yayınlar

Bilimsel Endeksli Yayın Bilgileri:
  • "Urbanization Policies Under Programs of Political Parties in Turkey", "Salih Çiftçi","Ensar Yılmaz", European Journal of Social Science, 19, 7-21, (2011)
  • "Fundemental Principles of State and Management in Kutadgu Bilig", "Salih Çiftçi", EJJS, 21, 573-583, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Turizm Sektörünün Kentsel Gelişim Açısından Önemi ve Bartın İli Açısından Bir Değerlendirme", "Salih Çiftçi","İsmail Ceritli", Şehir ve Düşünce Dergisi, 3, 148-161, (2013)
  • "İnsan Çevre İlişkisi ve Türkiye’de 1980 Sonrası Sağ Siyasetin Çevreye Olan Yaklaşımı", "Salih Çiftçi","H. İbrahim Aydınlı", EKEV Akademi Dergisi, 16, 15-30, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Çerçevesinde Yaşam Kalitesinin Artırılmasında Yerel Yönetimlerin Rolü", "Salih Çiftçi","Leyla Çiftçi","H.İbrahim Aydınlı", , International Educational Technology Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, , , (2013)
  • "Türkiye’de Rant ve Konut Hakkı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Sisteminin Değerlendirilmesi", "Salih Çiftçi","Leyla Çiftçi","H. İbrahim Aydınlı", , 11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,Malta, , , (2013)
Devamı »